Zbog nepredvidjenih okolnosti trenutno nije moguće izvršiti porudžbinu preko našeg sajta. Za sve dodatne informacije u vezi vaših porudžbina možete se obratiti na mail info@husse.me ili na telefon +381 60 0 341 506 gde možete koristiti viber ili whatasapp

Izvinjavamo se na neprijatnosti.

Vaš Husse tim

Terms and Conditions

          Uslovi

 

·Uslovi prodaje

·1. Definicije

·2. Ugovori

·3. Porudžbine

·4. Dostava

·5. Rizici i prava

·6. Garancija

·7. Opšte

·8. Važeći zakon

 

 

 

                Uslovi prodaje


Ovi uslovi ne utiču na vaša zakonska prava.

Preporučujemo pažljivo čitanje Uslova Poslovanja pre početka trgovine sa Podvršanska d.o.o. Molimo, sačuvajte kopiju ukoliko vam u buduće bude potrebna.

do vrha

 

                    1. Definicije


»Kupac« je pravna ili fizička osoba koja se obavezuje kupovati proizvode od Podvršanska d.o.o.

»Potrošač« je osoba koja koristi proizvode za namenjenu svrhu.

»Prodavac« označava »Podvršanska d.o.o.« koji može biti naveden kao; »Podvršanska »Husse Srbija«.

»Uslovi prodaje" su uslovi navedeni u ovom dokumentu. Zadržavamo pravo promene Uslova Prodaje u budućnosti bez obaveštenja.

Samo postojeći uslovi u vreme izvršenja porudžbine mogu biti primenjeni na Ugovor.

»Ugovor« se odnosi na proizvode opisane po redosledu, ali isključivo na one proizvode za koje izdajemo Potvrdu.

do vrha

 

                    2. Ugovori


2.1 Ugovor za određene proizvode između potrošača (Kupac ili Potrošač) i nas je nevažeći, ukoliko nismo primili porudžbinu, potvrdili je sa poslatom potvrdom kupcu putem faxa, pisma ili e-maila. Kupčeva obaveza je naručiti tačno željene proizvode za namenu u koju ih žele koristiti.
Kupčeva obaveza je proveriti Potvrdu, koja je osnova za dostavu i važeći Ugovor. Kupac nas je dužan unutar 24 sata po dostavi Potvrde informisati o mogućim greškama ili promenama.

do vrha

 

                    3. Porudžbine


3.1 Izvršenje porudžbine smatra se kao pristanak na Uslove prodaje.

3.2 Priznanje potvrde nije potvrda porudžbine. Porudžbina se prihvata na temelju potvrđivanja porudžbine, kao što je navedeno u Ugovoru.

3.3 Cenom proizvoda smatra se cena koja je bila na snazi u vreme uspostavljanja ugovora.
Cene proizvoda koji nisu bili dostavljeni u roku od 30 dana od Potvrde mogu biti promenjene od strane prodavca. U tom slučaju kupac ima pravo otkazati porudžbinu ili je pismeno potvrditi.
Cene proizvoda dostavljenih u roku od 30 dana ostaju nepromenjene.

3.4 Cene svih proizvoda u ponudi biće navedene na internet stranici prodavca ili na aktuelnom cenovniku.

3.5 PDV se obračunava za sve proizvode u prodaji u Republici Crnoj Gori. 

do vrha

 

                    4. Dostava


4.1 Naplata dostave važeća je za svaku dostavu, izuzetci su besplatne dostave potvrđene od strane prodavca. Za franšizere pod ugovorom vrede posebni uslovi dostave koji su navedeni u njihovim ugovorima. Uslovi opisani u Ugovoru koji se odnose na dostavu mogu odstupati od uslova poslovanja.

4.2 Kupac ili potrošač dužan je pokriti troškove vraćanja proizvoda Husse-u, bez obzira na razlog vraćanja kupljenih proizvoda. Posebni uslovi vraćanja proizvoda odnose se na franšizere, u skladu sa navedenim u ugovoru franšizera.

4.3 Ukoliko nije ispoštovan dogovoren rok isporuke između prodavca i kupca, kupac ima pravo prekida ugovora i vraćanja uplaćenih sredstava u daljnjim mogućnostima.

4.4 Ukoliko prodavac nije mogao da utiče na poteškoće sa dostavom i ukoliko je prodavac ispunio sve moguće uslove za dostavu proizvoda kupcu, prodavac ne snosi odgovornost i troškove za moguće izgubljene ili oštećene pošiljke.

4.5 Ukoliko niko nije prisutan u vreme dostave pošiljke, prodavac će pokušati da kontaktira kupca kako bi došli do pravovremenog rešenja. Ukoliko kupac nije u mogućnosti preuzeti pošiljku, postaje odgovoran za dodatne troškove ponovne dostave.

4.6 Ukoliko u porudžbini nije drugačije naznačeno, roba će biti dostavljena na zadnju adresu koja je notirana u Podvršanska d.o.o. u prethodnoj komunikaciji.

do vrha

 

                    5. Rizici i prava


5.1 Rizik nastanka štete na proizvodu prelazi na kupca po izvršenoj dostavi.

5.2 Pravo na proizvod kupac dobija po plaćanju računa za naručeni proizvod.

do vrha

 

                    6. Garancija


6.1 Za već dostavljene proizvode ne postoji garancija za moguću nastalu štetu, što ne ugrožava vaša potrošačka prava.

6.2 Ova garancija se ne odnosi na štete nastale zbog slabog rukovanja ili čuvanja proizvoda od strane kupca ili potrošača. Instrukcije na ambalaži za prehrambene proizvode opisuju pravilno rukovanje, čuvanje i način upotrebe proizvoda. Robu nije moguće vratiti nakon isteka roka trajanja.

6.3 Ni pod kojim uslovima će naša odgovornost tokom garancije prevazilaziti cenu nabavne robe koja je isporučena tokom garancije. 

6.4 Sve pritužbe za proizvode pod garancijom moraju nam biti prijavljene pismenim putem u roku od 72 sata od uvida u grešku. Proizvodi koji su bili prerađeni ili modifikovani nisu predmet reklamacije.

6.5 Preduzeće zadržava pravo na proveru reklamiranih proizvoda koji su pod garancijom.

6.6 Preduzeće zadržava pravo o donošenju konačne odluke valjanosti reklamacije, nakon što reklamirane proizvode proveri i dokaže da li je proizvodima bilo pravilno rukovano te jesu li bili pravilno skladišteni.

6.7 Preduzeće ima ograničena prava prodaje proizvoda koji ne spadaju u prehrambene proizvode

6.8 Zaposleni u preduzeću nemaju pravo uvoditi izmene u načine poslovanja bez eksplicitne dozvole upravnog odbora, koji nakon razmatranja može potvrditi uvođenje traženih izmiena.

6.9 Viša sila. Preduzeće nije dužno osigurati popravke u slučaju kada je deformaciju, gubitak ili nedostatak prouzrokovala sila van kontrole preduzeća.

6.10 Ukoliko se smatra da je reklamacija bez osnove ili zlonamerna, zadržavamo pravo povratka izdataka i troškova nastalih zbog istraživanja verodostojnosti tvrdnje ili reklamacije.

do vrha

 

                    7. Opšte


7.1 Odustajanje od bilo koje klauzule Uslova poslovanja neće biti protumačeno kao stalno odustajanje od klauzule ili klauzula.

7.2 Ukoliko se bilo koja od klauzula pokaže za nevaljanu ili neprimjenjivu od strane kompetentnih autoriteta, to neće uticati na važenost ostalih klauzula.

do vrha

 

                    8. Važeći zakon


Izvođenje i izvršenje uslova poslovanja i bilo kojeg ugovora nastalog pod tim uslovima je predmet nadležnih sudskih organa Republike Crne Gore.

  Podvršanska d.o.o. Avgust 2018


Podvršanska d.o.o. 
Buta Lekića 11, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel. +382 40 68 33 12
PIB 03187802
E-mail: info@husse.me
Web: www.montenegro.husse.com

 

Scroll